Veda novosti

Relax adriaPredstavljanje Veda Wellness konzaltinga na sajmu www.relaxadria.com , tema predavanja “Greške kod projektiranja Wellness-a – osvrt na finske saune”.

Savjetovanje kod projektiranja Wellness-a.  Prva faza je “poslovni plan – studija” koji nam omogućuje da kreiramo planski – Wellness po mjeri (veličinom, zonama, sadržajima, …) i stvorimo kvalitetan koncept – idejno rješenje, sve kako bi izbjegli popunjavanje preostalih prostora projekta nabacivanjem sauna, relax-a i ostalog.  Kroz daljnje faze glavnog i izvedbenog projekta slijedi razrada svih detalja. Važno je da imamo “Tim” koji stvara Wellness u skladu sa projektom kroz faze potpore.