Kontakt

INFO:

Studio Veda Wellness Savjetovanje

Oznaka:          08010601252
OIB:                 47306864415
IBAN:              HR58 2360 0001 1023 7891 2 – Zagrebačka banka d.d.

Direktorica:    Sandra Skoblar
Sjedište:         A. Dminaka 11, 51414 Ičići, Hrvatska

Tel:                 +385(0)99 308 85 55
Fax:                +385 (0) 51 704 023
[email protected]

Skype:             sandra.skoblar 

 

Veda Wellness Akademija – POU
A. Dminaka 11
51414 Ičići – Hrvatska