Kontakt

Sjedište:

Obrt Veda Centar za edukacije – A. Dminaka 11, Ičići – VedaCentar
Oznaka obrtnice: 08010601252
OIB: 47306864415 / 92267343
Račun broj-IBAN HR58 2360 0001 1023 7891 2 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.
Vlasnik: Sandra Skoblar
Sjedište: A. Dminaka 11, 51414 Ičići

bacc.physioth. Sandra Skoblar

Tel: +385(0)99 308 85 55
Skype: sandra.skoblar (Opatija)

Fax: +385 (0) 51 704 023
sandra@vedacentar.com

POU Veda- Spa Wellness Akademija
A. Dminaka 11
51414 Ičići