Studio Veda konzalting novosti

12.02.2021.

Riječi koje mi uvijek izvuku osmijeh na lice, da li ljudi znaju koliko su moćne? 

Zahvala  ” Studio Apostoli  – wellness creators through architecture ” za objavu ovog bloga

 

 

  • Predstavljanje Studio Veda Wellness konzaltinga na sajmu www.relaxadria.com – 2019 tema predavanja “Wellness trendovi  – Caravan Park Sexten”.

Savjetovanje kod projektiranja Wellness-a.  Prva faza je “poslovni plan – studija” koji nam omogućuje da kreiramo planski – Wellness po mjeri (veličinom, zonama, sadržajima, …) i stvorimo kvalitetan koncept – idejno rješenje, sve kako bi izbjegli popunjavanje preostalih prostora projekta nabacivanjem sauna, relax-a i ostalog.  Kroz daljnje faze glavnog i izvedbenog projekta slijedi razrada svih detalja. Važno je da imamo “Tim” koji stvara Wellness u skladu sa projektom kroz faze potpore.