Učilište Veda – Wellness Akademija Veda

WELLNESS TERAPEUT – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE!
UPIS U RADNE KNJIŽICE!

• Upis u radne knjižice – Program usavršavanja za Wellness terapeute odobren je i verificiran od MZOŠ RH – KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006 , te se upisuju u radnu knjižicu
Nastava se izvodi u modernim uvjetima – dvorana za predavanja i dvorana za praktikum. Sastoji se od niza teoretskih i praktičnih znanja u svrhu adekvatnog osposobljavanja djelatnika, na način da omogućuje užu specijalizaciju i usavršavanje prema potrebama, interesu i predispozicijama pojedinaca.
• U programu usavršavanja za wellness terapeute učite 6 tehnika masaža
Vikend predavanja – što omogućava lakše pohađanje programa
• Program se održava u Lovranu – Hotel Vila Eugenia
• U cijenu škole su uključeni nastavni materijali – produkti za rad, predavanja i skripte.
• Ravnateljica i osnivač „Wellness akademije” je bacc.physioth. Sandra Skoblar
• Polaznici dobivaju uvjerenje o usavršavanju za poslove WELLNESS TERAPEUT

Programi školovanja za odrasle – upis u radne knjižice:
Program usavršavanja za Wellness terapeute odobren je i verificiran od MZOŠ RH – KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006