Postavke operativno poslovanje i obuka kadrova

Postavke operativno poslovanje i obuka kadrova uključuje:

 1. Izrada internog priručnika za wellness i osoblje uključuje (prema idejnom konceptu uz idejno rješenje) :
  • opća spa wellness znanja – filozofija wellness poslovanja
  • spa sadržaji – stručna znanja
  • protokoli upotrebe wellness sadržaja (sauna, hidro masažna kada)
  • izrada programa i usluga – ponuda wellness-a (Spa meni). Excel sa popisom i opisom ponuđenih usluga i programa, prijedlogom cijene, vremena trajanja i normativima
  • program masaža koje će biti u ponudi
  • program tretmana lica i tijela koji će biti u ponudi
  • program spa sadržaja
  • program višesatnih tretmana
  • program korištenja spa zone po rezervaciji – privatni spa prostor
  • program paketa
  • program korištenja zone fitness-a
 2. Izrada ponude programa i usluga za korisnike – wellness brošura
  • savjetovanje o marketinškim aktivnostima i o izgledu i identitetu brošure, cjenika, poklon bonova
  • signalizacija u prostoru, opisne pločice za saune
 3. Posebno usavršavanje – teoretski dio
  • uvod u SPA – wellness
  • wellness – poslovni koncept
  • opća Spa Wellness teoretska znanja – Objašnjenja pojmova
  • uvod u Zapadne holističke tehnike i procedure
  • standardi, higijena i propisi, osnove zaštite na radu
  • spa Wellness sustavi primjene – tehnologija
  • wellness holistički pristup zdravlju
  • client care – odnos s klijentima – protokoli
  • teoretski dio masažnih tehnika
 4. Posebno usavršavanje – praktični dio
  • tečajevi masaža – zapadno holističke i istočne tradicionalne (prema programu)