Faze savjetovanja kod projektiranja Wellness-a

Kako da Wellness bude konkurentan – inovativan – svrsishodan – funkcionalan – profitabilan proizvod?  Wellness – od ideje do realizacije po mjeri projekta

PRVA FAZA

 • Idejni  projekt / Studija –  Poslovni Plan
 • P&L, Swot Analiza, Competitor Analiza, … (izračun broja djelatnika po zonama)
 • Idejna – Shematska rješenja / Lay-out  shema (dwg.)
 • Kreiranje Wellness Koncepta  –  Zoniranje

DRUGA FAZA

 • Glavni  i Izvedbeni  projekt / Tehnologija
 • FF&E, OS&E, …
 • Detaljna razrada Wellness koncepta – Plan rada u prostoru (Gosti – Djelatnici)
 • Opisi i popisi za svaki prostor (detalji, temperatura, ventilacija, rasvjeta, muzika, …)
 • Mikro lokacije / Specifična Well. Oprema / Detalji i dr.

TREĆA FAZA

 • Konzultacije i praćenje procesa gradnje
 • Rad na terenu

ČETVRTA FAZA

 • Organizacija  / Upravljanje / Implementacija 
 • Wellness Pre-opening / Postavke operativnog poslovanja
 • Welness osoblje – izbor i obuka

Opširnije na upit