Faze izgradnje wellness centra

Kako izgraditi spa wellness centar – od ideje do realizacije!

 

Prva faza – IDEJNI PROJEKT

 1. Analizu resursa na bazi ulaznih podataka u skladu s ciljevima investitora i u okvirima investicije, kako bi se što kvalitetnije odradili zadaci iz točke 2.
  • Prikupljanje potrebnih ulaznih podataka (detaljan opis projekta i svih prostora, m2, okvir investicije, kapaciteti hotela, ciljane skupine, predviđen broj gostiju – kojih, sve dodatne informacije o Hotelu …*, pozicija i lokacija, resursi okruženja…)
 2. Planiranje i izrada koncepta Spa_Wellness zona i prostora (u suradnji sa arhitektima)
  • planiranje koncepcije Spa – Wellness – Beauty zona i prostora za potrebe projektiranja i izvedbe u skladu sa ciljevima investitora, na bazi predviđenih programa, sadržaja i usluga
  • izrada koncepta spa_wellness zona koji uključuje skicu (dwg.) prostora sa podjelama u wellness zone (idejno rješenje, skica i funkcionalna shema „Lay-out“)
  • izrada strateških koncepata prostorija unutar spa_wellness zona
  • projektni zadaci za prostore koje arhitekt unosi u nacrte, priprema za glavni projekt
   prezentacija – diskusija – povratne informacije
 3. Dizajn Spa_Wellness zona i prostora (u suradnji sa arhitektima), renderi

 

Druga faza – GLAVNI PROJEKT i IZVEDBENI PROJEKT

 1. Poslovni plan
 2. Konzultacije prilikom projektiranja, u fazi glavnog projekta i izvedbenih rješenja (u suradnji sa arhitektom)
  • kroz organizirano djelovanje nezavisnih kompanija, koje međusobno surađuju s ciljem zajedničkog nastupa na projektu, kako bi pružili cjelovita rješenja na njihovom putu od ideje do realizacije wellness projekta
  • detaljan plan i opis wellness prostora (popis i opis prostora, svih elemenata, inventara i opreme prilagođene izabranim spa_wellness prostorima i sadržajima_ arhitekt unosi u knjigu prostorija)
  • specifikacija tehnoloških wellness procesa za potrebe projektiranja (u suradnji za izvođačima)
  • koordinacija rada _ arhitekti, struja, strojarstvo, vodo instalacije, dobavljači opreme (saune, kneipp, jacuzzi, hidro masažne kade i dr.), dizajneri-namještaj po mjeri i dr.
  • koordinacija nabave svog pokretnog inventara (ležajevi za masažu, aparati, ležaljke i dr.) i potrošnog materijala
  • tehnika, inženjering – ponude od izvođača i dobavljača (oprema, inventar)
  • koordinacija rada sa dobavljačima opreme – tehnički Spa wellness moduli
  • savjetovanje oko usklađivanja sa zakonskim, higijensko-sanitarnim i sigurnosnim standardima (sigurnost korisnika)

 

Treća faza – KONZULTACIJE I PRAĆENJE PROCESA GRADNJE

 1. Konsultacija i praćenje prilikom izvedbe (rad na terenu), te kod puštanja u rad u domeni vlastitih resursa
  • shema mikro lokacija (dwg.) za vodu, struju, pc, tv, muziku, nadopune shema dizajna (dwg.)
  • savjetovanje na terenu da bi sva wellness oprema i inventar bili isporučeni prema glavnom projektu, ponudama, dizajnu, opisu prostora i sadržaja
  • savjetovanje kod isporuke i ugradnje specifične opreme za wellness
  • kontrola isporučenog pokretnog inventara i njihov smještaj u prostoru
  • savjetovanje za tehničku ispravnost kod puštanja u rad specifične wellness opreme, sauna (turska kupelj, finska sauna), hidro masažne kade, kneipp kupke…
  • upute za njihovu upotrebu i održavanje sauna, hidro masažnog bazena
  • savjetovanje oko usklađivanja sa zakonskim, higijensko-sanitarnim i sigurnosnim standardima (sigurnost korisnika)

 

Četvrta faza – UPRAVLJANJE I IMPLEMENTACIJA

 1. Izrada wellness programa i usluga (spa meni)
  • bazirana na analizi podataka iz točke 1. i 2., a u skladu sa wellness filozofijom
  • studija, planiranje i kreiranje Spa – Wellness – Beauty koncepcije za potrebe implementacije programa, procedura i usluga
  • higijensko-sanitarni standardi wellness programa i sigurnost korisnika
 2. Varijabilni troškovi, p.t. sastanci koordinacije